Matija


Iz daleke Švedske dolazimo i svaki put se rado vraćamo u Groš. Puno hvala za prelepu hranu i servis“