Kolačići

restorangros.com koristi „cookies“ da bismo poboljšali i unapredili Vaše iskustvo prilikom pretrage i kupovine, da prilagodite korišćenje interneta i veb stranice Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera (ako Vi dozvolite).

Cookie-i ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru niti sadrže personalne informacije korisnika. Cookie ne može da čita podatke sa Vašeg hard diska, ne može da čita ostale kolačiće koje su kreirali drugi veb sajtovi i samo veb sajt koji je Vama preneo određeni kolačić (Cookie) može čitati, menjati ili brisati takav kolačić.restorangros.com koristi kolačiće da prati korisnikove šablone korišćenja našeg sajta. Možete odbiti kolačić tako što ćete isključiti prijem kolačića u Vašem pretraživaču-browseru ili nakon svake sesije možete i da obrišete Cache iz Vašeg veb pretraživača. Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-a je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Ove informacije se prikupljaju da bi se razumele vaše potrebe, da bismo Vam pružili bolji servis i takođe zbog sledećih razloga:

  • Poboljšanje naših proizvoda i usluga
  • Interno čuvanje podataka
  • Personalizovanje vašeg iskustva
  • Poboljšanja našeg veb sajta
  • Unapređenja servisa za kupce

Onemogućavanjem kolačića u Vašem pretraživaču, imajte na umu da nećete moći da koristite veb sajt pravilno i da nećete moći da pristupite nekim važnim sekcijama i stranicama našeg veb sajta, kao što su stranice proizvoda, pretrage, stranice poređenja. Ukoliko ste podesili Vaš pretraživač da Vas upozori prilikom prihvatanja kolačića, dobićete poruku za kolačić.

Pristup ličnim podacima

Mi ne prodajemo, ne trgujemo, ili na bilo koji drugi način ne prenosimo Vaše lične informacije trećim licima. Ovo se ne odnosi na treća lica od poverenja, koja nam pomažu u upravljanju našim veb sajtom, koji vode naše poslovanje, ili Vam pružaju servise, sve dok su treća lica posvećena čuvanju poverljivosti vaših informacija. Vaše podatke možemo podeliti u slučaju da to nalaže zakon, ili primena politike sajta, ili zaštita prava, imovine i bezbednosti restorangros.com.

Sigurnost podataka

Posvećeni smo bezbednosti vaših podataka. Da bismo sprečili neovlašćen pristup i otkrivanje podataka, koristimo napredne fizičke, elektronske i upravljačke procedure, da bismo bezbedno čuvali informacije koje prikupimo.

Eksterni linkovi

Sajt može sadržati linkove, oglase ili reklamne banere koji vas vode na druge sajtove, koji pripadaju trećim licima. Sve takve veze su date isključivo kao pogodnost za Vas.

Bilo kakve vrste informacija, uključujući i lične informacije, koje date takvoj stranici nije u nadležnosti restorangros.com i ova kompanija ne može biti odgovorna za bilo kakvo korišćenje sajtova trećih lica ili njihovim sadržajem i ne preuzima nikakvu odgovornost za ove veb stranice. Ukoliko imate bilo kakvih zabrinutosti o načinu kako drugi sajtovi sakupljaju i koriste lične informacije, obavezno pročitajte politiku privatnosti tog sajta. restorangros.com nije odgovoran za Politiku privatnosti ili sadržaje koji se nalaze na ovim sajtovima. Bez obzira, mi štitimo integritet našeg sajta i bilo kakve povratne informacije o sajtovima trećih lica su dobrodošle.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. restorangros.com se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Savetujemo Vam da povremeno pregledate stranu Politike privatnosti i tako da možete znati koje informacije prikupljamo i kako se koriste.

Ukoliko ne prihvatate uslove koje sadrži Politika Privatnosti, potrebno je da odmah prekinete korišćenje veb sajta i/ili servisa koje nudi.

Vaše korišćenje ovog sajta ukazuje na prihvatanje Politike Privatnosti – restorangros.com