Istražite meni

Srbi i srpska

kuhinja

Srbi i srpska

kuhinja

Prošlost našeg naroda neće nam biti potpuno jasna dok se ne ispita i njegov život u svim svojim idovima. Hroničari beleže da su Srbi i Srpkinje srednjeg veka bili lepi ljudi pravilnih crta lica, Sloveni pomešani sa Ilirima i Romanima, kao i sa Grcima. Kao i ostali narodi istočne Evrope nosili su dugu bradu i kosu. Najmnogobrojniji stalež u staroj Srbiji bili su sebri – seljaci.

Pročitaj ceo tekst